pic

Met wie werken wij samen

Onze verschillende trajecten op een rij.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn uitkeringsinstanties (UWV), werkgevers uit het bedrijfsleven, overheidsinstanties, ARBO-diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Het verzorgingsgebied van Groeneveld Consultancy omvat Noord-Oost Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel/Twente en Gelderland). Met name als we spreken over jobcoachtrajecten met als insteek behoud van functie bij de werkgever (eerste spoor) en individuele coachingstrajecten inzake een (tijdelijk) niet optimaal functioneren. Coachingsfacetten kunnen bijvoorbeeld zijn: verbetering contact leidinggevende, collega’s, afstemmen/kaderen en structureren van de werkzaamheden, bewaken van eigen grenzen, vergroten assertiviteit.

Voor het begeleiden van cliënten geen werk naar werk (WW, WIA, Ziektewet) is Groeneveld Consultancy Reïntegratie wel voornamelijk gericht op het Twentse werkgebied. Ditzelfde geldt voor het begeleiden van werk naar werk (outplacement/tweede spoor). Dit vanwege het feit, dat Groeneveld Consultancy Reïntegratie een wijdverbeid netwerk in het Twentse heeft. Dit is essentieel voor het doen slagen van een tweede spoor-/outplacementtraject.

De trajecten, die Groeneveld Consultancy Reïntegratie verzorgt zijn:

Eerste
Spoortrajecten

Tweede Spoortrajecten

Outplacement

UWV-trajecten:
– Werkfit maken
– Op weg naar werk
– Modulair

Loopbaanadvies

Jobcoaching

logowitclaim_250x112