pic

Wie zijn wij

Dit is wie wij zijn en wat wij doen.

Vanaf het moment van intake, coaching/begeleiding in het toeleidingstraject, bemiddeling naar de passende reguliere functie tot en met het bieden van gerichte nazorg wordt u begeleid door één persoon. Groeneveld Consultancy Reïntegratie biedt u,middels coaching door een ervaren gecertificeerde jobcoach, die gerichte nazorg zodat behoud van werkplek wordt gewaarborgd.

Groeneveld Consultancy Reïntegratie is een gecertificeerde door het UWV erkende jobcoachorganisatie, die naast het  reïntegreren van mensen vanuit de ziektewet/uitkeringssituatie (WW-WIA) ook via het protocol jobcoach werknemers op de werkplek begeleidt. Het inzetten van een jobcoach, door werkgever of uitkeringsinstantie UWV, is erop gericht het welbevinden van de werknemer op de werkplek te vergroten  en zijn functioneren verder te optimaliseren. Zowel werkgever als werknemer plukken hier de vruchten van. Daarnaast biedt Groeneveld Consultancy Reïntegratie u een sterke kwalitatieve dienstverlening inzake outplacement, Eerste en Tweede Spoortrajecten.

De kernwaarden die in onze ogen essentieel zijn voor het welslagen van de ingezette trajecten zijn:
oprechte belangstelling, persoonlijke aandacht en wederzijds respect.

Wie doet dit voor u?

Tonnie_600x400
Tonny Groeneveld

Eigenaar Groeneveld Consultancy BV/Jobcoach/Arbeidsconsulent
Telefoon: 06-34557361
Email: info@groeneveldconsultancy.nl

logowitclaim_250x112