pic

Opnieuw de arbeidsmarkt op

Hier leggen wij uit hoe we u aan een baan helpen.

Op weg naar werk

Groeneveld Consultancy begeleidt/bemiddelt mensen op sociaal verantwoorde wijze bij participatie op de arbeidsmarkt en maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij stelt Groeneveld Consultancy de mens centraal. Vanuit openheid, integriteit en respect bouwt Groeneveld Consultancy een vertrouwensrelatie op met de individuele mens (cliënt) met als doel werk/optimaliseren van het functioneren en maatschappelijke aansluiting.

Dit geldt uiteraard voor alle cliënten die een grotere of kleinere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt ervaren. Ze worden voorbereid op een duurzame terugkeer in een passende functie in het reguliere arbeidsproces met daaraan gekoppeld de daadwerkelijke realisatie en behoud van de verworven functie.

Het verhogen van de maatschappelijke participatie m.b.t. cliënten die (nog) niet in staat zijn om “betaald werk” te verrichten, zodat daarmee sociaal isolement wordt doorbroken dan wel voorkomen.

Onderscheid met andere organisaties

Groeneveld Consultancy is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk (4 sterren).

Cliënten van Groeneveld Consultancy beoordelen de dienstverlening met het cijfer: 8.9 Opdrachtgevers met het cijfer: 8.6.

Groeneveld Consultancy is een kleine, daadkrachtige, slagvaardige, platte gecertificeerde jobcoachorganisatie, die vanuit de mensvisie haar cliënten coacht, begeleidt, en bemiddelt.

Groeneveld Consultancy draagt altijd zorg voor maatwerk. De cliënten worden vanaf de start tot en met het afsluiten van het traject door één persoon (jobcoach/arbeidsconsulent) begeleid.

Groeneveld Consultancy is ook buiten de “kantooruren” voor zowel opdrachtgevers als cliënten bereikbaar.

logowitclaim_250x112